Web    lonari.comNew Testimonials
फुटले अंकुर
दिनाक ९ जानेवारी २०११ चे समाज सम्मेलन म्हंणजे न भुतो न भविश्यति असे झाले. छाती अभिमानाने भरुन आली. समाज सुधारक़ जागृत झालेत. या रोपट्याचे मोठे वृक्ष वल्ली व्हावी हिच सदिच्छा!

- गोरखनाथ धोकरट
सहायक महाप्रबंधक
बी एस एन एल, मुंबई
9423006677